Το Πολιτιστικό Κέντρο Οπουντίων Αταλάντης

είναι μία μη κερδοσκοπική εταιρεία με αγάπη για το Δήμο μας και τον πολιτισμό. Ο πολιτισμός είναι ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες της ανθρώπινης κοινωνίας και πιστεύουμε πως οι μη κερδοσκοπικές εταιρείες πολιτιστικών συλλόγων όπως η δική μας, δύνανται να αποτελούν βασικούς φορείς που προάγουν τον πολιτισμό και συμβάλλουν στη διατήρηση και ανάπτυξή του.

Σκοποί

Σκοποί της εταιρείας είναι:
Α) Η πολιτιστική, πνευματική, και κοινωνική ανάπτυξη της πόλης της Αταλάντης.
Β) Η προαγωγή του κοινωνικού, οικονομικού, πολιτιστικού και πνευματικού επιπέδου των μελών της εταιρείας καθώς και των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής της Αταλάντης.
Γ) Η ανάπτυξη πνεύματος κοινωνικής αλληλεγγύης, συνεργασίας, ομοψυχίας και σύσφιξης των σχέσεων μεταξύ των μελών της εταιρείας και των κατοίκων της Αταλάντης και της  ευρύτερης περιοχής γενικότερα, απαλλαγμένης κάθε είδους κομματισμού, φανατισμού, διχόνοιας, ρατσισμού, σωβινισμού και  ιδιοτέλειας, χωρίς αποκλεισμούς και με σεβασμό της διαφορετικότητας των ατόμων.
Δ) Η προβολή και ανάδειξη της πόλης της Αταλάντης.
Ε) Η διάσωση και διατήρηση των στοιχείων του παραδοσιακού πολιτισμού της πόλης της Αταλάντης.
ΣΤ) Η συστηματική επαφή, στήριξη και στενή συνεργασία καθώς και αξιοποίηση των εμπειριών των απόδημων της περιοχής της Αταλάντης  και των σωματείων τους και των οργανώσεών τους, στα πλαίσια των σκοπών της παρούσας εταιρείας.
Ζ) Η ανάπτυξη, αξιοποίηση και ανάδειξη των πνευματικών, καλλιτεχνικών κ.λπ. δυνάμεων της περιοχής της Αταλάντης και η φροντίδα για την καλλιέργεια, την ανάπτυξη και την προβολή σύγχρονων μορφών λαϊκής καλλιτεχνικής έκφρασης.
Η) Η ενθάρρυνση των νέων της πόλης της Αταλάντης να ενασχοληθούν με τον πολιτισμό, τα γράμματα, τις τέχνες, τον αθλητισμό, τον επαγγελματικό προσανατολισμό και τα προβλήματα που τους απασχολούν.

Μέσα Επίτευξης Σκοπών

Η Εταιρεία επιχειρεί την προώθηση και επίτευξη των καταστατικών σκοπών της με δράσεις και μέσα όπως τα κατωτέρω. Η παράθεση των μέσων είναι ενδεικτική και όχι αποκλειστική:
1) Η διοργάνωση εκδηλώσεων επιστημονικού και κοινωνικού διαλόγου (ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια, κτλ).
2) Η διοργάνωση εκδηλώσεων καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος, (εκθέσεις ζωγραφικής και εικαστικών, μουσικές βραδιές , θέατρο, κτλ)
3) Η έκδοση και διάθεση εντύπων, μελετών, εργασιών, αποτελεσμάτων ερευνών και προτάσεων πολιτικής για τον ευρύτερο τομέα.
4) Η ανάπτυξη ανοικτού διαλόγου και ηλεκτρονικής διαβούλευσης για όλα τα θέματα ενδιαφέροντος της εταιρείας μέσα από την ιστοσελίδα της.
5) Η διενέργεια κάθε άλλης νόμιμης και συναφούς δραστηριότητας που προωθεί τους σκοπούς της Εταιρείας.
6) Η δημιουργία ηλεκτρονικού, έντυπου η και άλλου μέσου ενημέρωσης.

Φωτογραφίες από το χώρο μας

Θα μας βρείτε:

Εθνικής Αντίστασης 19, Αταλάντη – Τ.Κ. 352 00